Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Tekonivel ja IBD

10.07.2019

IBD:tä sairastaville tulee iän myötä nivelkulumaa ja muita TULES-vaivoja kuten muullekin väestölle. Tällöin tarvitaan ortopedia ja kuluneen nivelen tilalle asetetaan tarvittaessa tekonivel.

Tekonivelleikkaukset ovat niin sanottuja puhtaita leikkauksia, joissa noudatetaan tarkoin aseptisen työnteon ohjeita, koska leikkauksen jälkeen proteesi-infektio on pelätty komplikaatio.

IBD:n hoitoon käytetään usein potilaan omaa immuniteettia vaimentavia lääkkeitä, kuten esim. biologiset lääkkeet, tiopuriini-lääkkeet ja metotreksaatti. Tällöin teoriassa em. lääkkeitä käyttävä on suuremmassa riskissä saada erityyppisiä infektioita. Käytännössä ei em. lääkkeitä käyttävillä ole eroa verrattuna vertailuväestöön.

IBD ei ole este protetisaatioleikkauksille ja toisaalta IBD-potilaalle voidaan tehdä em. leikkauksia. Tiopuriinilääkeistä ja metotreksaatista ei tarvitse pitää taukoa tai laskea annosmäärää ennen leikkausta. Mikäli käytössä on biologinen lääke, niin kyseinen leikkaus pyritään ajoittamaan sopivasti annoksien väliin tai tarvittaessa voidaan annosväliä tilapäisesti pidentää. Se, miten lääkkeiden kanssa toimitaan, on tapauskohtaista ja siihen vaikuttavat mm. potilaan käyttämä lääke, suolistotulehduksen hoitotasapaino ja tehtävä leikkaus. Usein leikkaava taho pyytää potilaan IBD:tä hoitavalta lääkäriltä ohjeita tarvittavista lääkemuutoksista.

Eli IBD:ta sairastavalle tarjotaan kuluneen nivelen tilalle proteesia siinä kuin muillekin. Ennen leikkausta tulee vain huolehtia, että tauti on remissiossa, kaikki mahdolliset tulehduspesäkkeet (suu, iho ym.) on hoidettu ja potilas on pitänyt huolta fyysisestä kunnostaan siinä määrin, että kyseinen leikkaus voidaan suorittaa.