Pauliina Molander

Työskentelen sairaanhoitajana ja minulla on immunosuppressiivinen lääkitys. Mitä asioita minun tulee lääkityksen takia ottaa huomioon työssäni?

11.11.2016

Immunosuppressiivinen lääkitys, kuten metotreksaatti, atsatiopriini ja merkaptopuriini, voi aiheuttaa lisääntynyttä infektioherkkyyttä. Tämä syntyy tavanomaisesti lääkehoitoon liittyvän neutropenian seurauksena, minkä vuoksi lääkehoitoon liittyvä laboratorioseuranta on erityisen tärkeää. Immunosuppressiivista hoitoa käyttävän tulee huolehtia tarkasta käsihygieniasta ja rokotussuojasta.