Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Ulosteensiirto

24.04.2019

Ulosteensiirtoa on käytetty pitkään vaikean antibioottien aiheuttaman Clostridium difficilen hoidossa silloin, kun muut eradikaatiohoidot eivät ole tehonneet. Tällöin vapaaehtoiselta luovuttajalta, jolta on poissuljettu vasta-aiheet, on siirretty ulostetta kolonoskopian yhteydessä paksusuolen alkuosaan (cecum). Tällä on saavutettu erinomainen tulos ja lähes kaikki pääsevät eroon oireita aiheuttavasta Clostridium-bakteerista.

Ulosteensiirtoa on tutkittu myös muiden sairauksien hoitona, kuten IBD:n, toiminnallisten suolistovaivojen, antibioottiresistenttien bakteereiden häädössä, lihavuuden ym. hoidossa.

Ulosteensiirrosta haavaisen koliitin hoitona on tehty neljä hyvälaatuista, satunnaistettua tutkimusta. Näistä kolmessa ulosteensiirto tehtiin alakautta ja yhdessä tutkimuksessa yläkautta nenä-suoliletkun kautta. Seuranta-aika oli pisimmilläänkin lyhyt, 20 viikkoa. Tutkimuksessa keskimäärin 28 % IBD-potilaista pääsi remissioon, kun vastaava luku lume-ryhmässä oli 9 %. Näiden tutkimuksien perusteella Euroopan tulehduksellisten suolisairauksien kattojärjestö (European Crohn’s and Colitis Organisation, ECCO) toteaa suosituksessaan, että ulosteensiirto on lupaava paksusuolitulehduksen hoitomuoto, mutta lisää tutkimuksia tarvitaan parhaan protokollan määrittämiseksi. Paras siirteen antoreitti, luovuttajan mikrobistolta toivottavat ominaisuudet, hoidon optimaalinen ajoitus ja siirteiden antamisen tiheys vaativat lisäselvityksiä. Mutta toiveissa on, että tulevaisuudessa ulosteensiirto olisi yksi hoitovaihtoehto osalle IBD-potilaista.

Mainittakoon, että HUS:ssa tehdään tutkimusta ulosteensiirrosta J-pussitulehduksen hoitoon.

Ulosteensiirtoa Suomessa toteuttavat kaikki julkiset gastroenterologiset yksiköt. Lisäksi ollaan perustamassa ns. ulostepankkeja, joista saadaan tarkistettua siirrettä ilman jokaisen luovuttajan kohdalla tehtäviä tarkistuksia. Mutta kyseisissä yksiköissä ulosteensiirron indikaationa on tuo antibioottien aiheuttama Cl. difficile-ripuli, muut indikaatiot eivät vielä ole ulosteensiirron kohteena. Tietääkseni yksityisissä lääkärikeskuksissa ei ulosteensiirtoa ole vielä saatavilla. Lääketieteellisen toimenpiteen ns. off-label käyttö vaatii erilaisten lupajärjestelmien kautta saatavan luvan tehdä tutkimus ja on sangen aikaa vievä prosessi. Eli en osaa sanoa mitään tahoa, mikä tekisi ulosteensiirtoa IBD:n hoitona.