Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Vaikuttavatko antibiootit kalprotektiini-arvoihin?

02.04.2019

Kalprotektiini on erityisesti neutrofiili-nimisten tulehdussolujen sisältämä valkuaisaine (proteiini). Sitä on vähäisemmässä määrin myös muissa tulehdukseen osallistuvissa soluissa, kuten makrofageissa. Ulosteen kalprotektiini-arvoa käytetään epäsuorana mittausmenetelmänä määriteltäessä tulehduksen aktiivisuutta mahasuolikanavan limakalvolla. Erityisesti paksusuolen tulehduksessa arvo nousee usein huomattavan korkealle yli valitun raja-arvon 100 mikrog/l.

En löytänyt yhtään artikkelia, missä olisi katsottu antibiootin vaikutusta IBD-potilaiden ulosteen kalprotektiini-arvoon.

Kalprotektiini arvoon vaikuttavat myös muut mahasuolikanavan tulehdukset kuin IBD, esim. hammas- ja ientulehdukset, paksusuolen umpipussitulehdus (divertikuliitti) ja myös paksusuolen pahanlaatuiset kasvaimet.
Antibiootteja voidaan käyttää aktiivin IBD:n hoidossa kuuriluontoisesti ja tällöin käytetään usein fluorokinolonin ja metronidatsolin yhdistelmää. Tällä tehostetaan kortikosteroidin vaikutusta.

Käytetyt antibiootit vaikuttavat systeemisesti eli mitattavia lääkepitoisuuksia on osoitettavassa kaikissa kudoksista, vaikka antibioottihoidon kohde olisi esim. keuhkokuume. Lääkettä löytyy myös suoliston limakalvolta mahdollista limakalvon tulehdusta hilliten. Näin ollen, mikäli paksusuolen limakalvolla on haavaiseen koliittiin liittyen tulehdus ja limakalvolla lisääntynyt tulehdussolujen määrä (eli kalprotektiini-arvo koholla), annettu antibiootti vaikuttaa neutrofiili- tulehdussolujen määrään ja tätä kautta pienentää kalprotektiini-arvoa. Täten antibiootilla voi olla vaikutusta ulosteen kalprotektiini-arvoon, aiheuttaen väärän negatiivisen tuloksen (eli ulosteen kalprotektiini-arvo on matala suhteessa suolen seinämässä olevan tulehduksen aktiivisuuteen). 

Eli antibiooteilla on kyllä vaikutusta ulosteen kalprotektiini-arvoon. Jos antibiootti on säännöllisessä käytössä, niin ulosteen kalprotektiinia voidaan käyttää yksilökohtaisesti IBD:n hoitotasapainon seurannassa: Jos kalprotektiini-arvo nousee, niin on mahdollista, että koliitti aktivoituu lähitulevaisuudessa. Mikäli potilaalla on oireita ja f-calpro on viitealueella, tulee harkita paksusuolen limakalvon tarkistamista tähystyksellä.