Nina Eriksson

Voiko ulostesiirrolla olla myönteinen, jopa parantava vaikutus paksusuolen tulehdukseen?

05.02.2018

IBD:n ajatellaan olevan seurausta monimutkaisista geenien, ympäristötekijöiden ja yksilön puolustusmekanismien vuorovaikutuksista, jotka johtavat poikkeavaan puolustusreagointiin ja krooniseen tulehdukseen suolessa. Suolistossa on valtava määrä mikrobeja ja niillä on suuri merkitys sekä ihmisen hyvinvoinnille että sairastamiselle. Suoliston eri mikrobien suhteellisessa määrässä ja niiden toiminnassa on todettu eroja IBD:tä sairastavien ja “terveiden” ihmisten välillä. Tällä erolla on keskeinen merkitys suolitulehduksen synnylle.

Suolistomikrobiston terapeuttisesta muuntelusta etsitään tällä hetkellä ratkaisua ja hoitoa moniin sairauksiin. Käypää ja jo vakiintuneesti käytettävää hoitoa ulosteensiirto on ainoastaan Clostridium difficile-bakteerin aiheuttamassa uusiutuneessa ripulissa. Myös IBD:ssä on jo tehty ja on meneillään useita tutkimuksia, myös Suomessa. IBD:ssä ulosteensiirtoon liittyy vielä paljon kysymyksiä: Missä vaiheessa ulosteensiirto tulisi tehdä? Kuinka usein ja kuinka pitkään siirtoja tulisi jatkaa? Rauhoittaako siirto aktiivisen tulehduksen ja/tai voidaanko sillä ylläpitää remissiota? Kuka on paras ulosteen luovuttaja vai käytetäänkö jatkossa jonkinlaista kasvatettujen bakteerien seosta? Tehdyissä tutkimuksissa saavutettu hyöty, jota on yleensä mitattu oirevasteella, eikä esimerkiksi tähystyslöydöksellä, on ollut vaihteleva ja tutkimusryhmät ovat olleet pieniä. Tällä hetkellä en itse odota ulosteensiirrosta merkittävää, laajamittaista IBD:n hoitoa vielä vuosiin, mutta toivon, että lääkärit ja potilaat suhtautuvat myönteisesti ja osallistuvat tutkimuksiin, jos sellainen tulee kohdalle.