TAKEDA VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJAILMOITUS

Tämä tietosuojailmoitus koskee tätä verkkosivustoa

Takeda Oy (’Takeda’) on vahvasti sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan henkilötietojasi tämän verkkosivuston tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) mukaisesti. Tämä Ilmoitus soveltuu kyseessä olevan verkkosivuston kävijöitä koskeviin henkilötietoihin, joita Takeda kerää ja käsittelee.

Takedan keräämät henkilötiedot ja tietolähteet

Takeda voi kerätä seuraavia tietoja automaattisesti tämän verkkosivuston kautta:

 • Tekniset tiedot, kuten Internetin protokollaosoite (IP-osoite), jolla tietokoneesi muodostaa yhteyden Internetiin, kirjautumistietosi, verkkoselaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetukset, selainliitännäisten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta;
 • Tiedot vierailustasi, mukaan lukien täydelliset URL-osoitteet (Uniform Resource Locator) siirtymisestäsi tälle sivustolle ja tältä sivustolta pois sekä liikkumisestasi sivustolla (ns. clickstream data, mukaan lukien päivämäärä ja kellonaika), sivuston vasteaika, latausvirheet, tietyille sivuille tehtyjen vierailujen kestot, tiedot vuorovaikutuksesta sivulla (kuten vieritys, klikkaaminen ja hiiren kohdistaminen (ns. mouse-over)) ja sivulta poistumisen tavat.

Takeda voi saada tältä verkkosivustolta henkilötietoja, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja ammatilliset tietosi vain, kun ne on vapaaehtoisesti meille annettu. Kerätessään sinua koskevia henkilötietoja Takeda ilmoittaa, ovatko kysytyt tiedot pakollisia vai vapaaehtoisia. Jos päätät olla antamatta kyseisiä tietoja, se voi vaikuttaa mahdollisuuteesi hyödyntää tiettyjä resursseja sekä estää Takedaa tarjoamasta tiettyjä palveluja sinulle.

Lisäksi Takeda voi tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa (mukaan lukien esimerkiksi liikekumppanit, teknisten palvelualojen alihankkijat, mainosverkostot, analytiikan ja tiedonhaun tarjoajat) ja saada heiltä sinua koskevia tietoja.

Käsittelyn oikeusperuste

Takeda käsittelee henkilötietojasi oikeutettujen, liiketoimintaan liittyvien etujemme toteuttamiseksi tai mikäli käsittely on tarpeen lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kuinka Takeda käyttää henkilötietojasi

Takeda käyttää tältä verkkosivustolta kerättyjä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelutason kehittäminen
 • verkkosivuston sisällön kehittäminen
 • pyyntöihisi, tiedusteluihisi ja valituksiisi vastaaminen
 • sisäiset tarkoituksemme, kuten lääketieteellistä tietoa koskeviin pyyntöihin ja tuotevalituksiin vastaaminen tai haittavaikutuksiin liittyvien tietojen käsittely
 • mikäli olet asiakas, toimittaja tai liikekumppani, meidän välisemme suhteen ylläpitäminen
 • työhakemuksesi käsitteleminen

 

Kenelle Takeda jakaa henkilötietosi

Takeda voi jakaa sinua koskevia henkilötietoja muiden Takedan sidosyhtiöiden kanssa, siltä osin kuin se on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi tai soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi. Takeda voi myös jakaa sinua koskevia tietoja valikoitujen kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien:

 • Liikekumppanit, toimittajat ja alihankkijat, jotka tarjoavat palveluja Takedalle tai sen puolesta; ja
 • Analytiikan ja hakukoneiden palveluntarjoajat, jotka avustavat Takedaa kyseisen sivuston parannuksessa ja optimoinnissa.
 • Jos Takeda ostaa tai myy sen liiketoimintaa tai varoja, se voi luovuttaa henkilötietojasi kyseessä olevan liiketoiminnan tai varojen potentiaalisille myyjille tai ostajille;
 • Jos kolmas osapuoli ostaa Takedan tai merkittävän osan sen varoista, jolloin Takedan hallussa olevat henkilötiedot voivat olla osa siirrettävistä varoista; tai
 • Jos Takedalla on velvollisuus luovuttaa tai jakaa henkilötietosi lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamiseksi tai sen käyttöehtojen tai muiden sopimusten täytäntöön panemiseksi tai soveltamiseksi tai Takedan, sen asiakkaiden tai muiden osapuolten oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi. Tähän sisältyy tietojenvaihto muiden yritysten ja järjestöjen kanssa petosten torjuntaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevaa riskienhallintaa varten sekä tietojenvaihto valvonta- ja terveysviranomaisten kanssa haittavaikutuksien ja tuotevirheen raportoimista varten.

Kun Takeda antaa henkilötietojen käsittelyn tietyn alihankkijan tehtäväksi, Takeda tarkistaa ja valitsee kyseisen alihankkijan huolellisesti ja valvoo kyseistä alihankkijaa tarpeellisella ja asianmukaisella tavalla varmistaakseen käsiteltäväksi annettujen tietojen turvallisuuden.

Osa Takedan kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai palveluntarjoajista voi sijaita Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella olevissa maissa, joiden lainsäädäntö ei takaa samaa tietosuojan tasoa. Takeda varmistaa, että asianmukaiset turvatoimet toteutetaan ja että soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä noudatetaan sellaisten siirtojen yhteydessä.

Kuinka Takeda suojelee henkilötietojasi
Takeda toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, hallinnolliset ja tekniset suojatoimet suojellakseen henkilötietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, luovutukselta, muuntelulta tai tuhoamiselta. Vaikka teemme parhaamme suojellaksemme henkilötietojasi, emme voi taata, ettei tietojen häviämistä, väärinkäyttöä tai muuttamista tapahtuisi. Tietojen välittäminen tapahtuu omalla riskilläsi, ja on otettava huomioon, että Internetin välityksellä siirrettyjen tietojen turvallisuutta ei voida taata.

Sinun oikeutesi
EU:ssa olevilla yksilöillä on tiettyjä rekisteröityjen oikeuksia, joihin voi liittyä rajoituksia. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus: (i) vaatia pääsyä henkilötietoihin tai henkilötietojen oikaisua tai poistamista; (ii) rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; ja (iii) oikeus henkilötietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Jos haluat käyttää jotain yllämainituista oikeuksistasi, olethan meihin yhteydessä jäljempänä annettujen yhteystietojen mukaisesti. EU:ssa yksilöillä on myös oikeus tehdä valitus heidän henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Sinulla on oikeus pyytää Takedaa olemaan käsittelemättä henkilötietojasi markkinointitarkoituksia varten. Takeda pyrkii ilmoittamaan sinulle (ennen henkilötietojesi keräämistä), jos sen tarkoituksena on käyttää tietojasi kyseiseen tarkoitukseen tai jos sen tarkoituksena on luovuttaa tietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle kyseisiä tarkoituksia varten. Voit käyttää oikeuttasi vastustaa tällaista käsittelyä ilmoittamalla Takedalle milloin tahansa, ettet halua vastaanottaa kyseistä mainontaa. Kun haluat käyttää tätä oikeuttasi, käytäthän ystävällisesti ”tilauksen peruminen” -toimintoa kyseessä olevassa viestinnässä tai ilmoitat asiasta meille ”Kuinka tavoittaa meidät” -osiossa kuvatulla tavalla.

Kuinka pitkään Takeda säilyttää henkilötietojasi
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty ja paikallisen lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset sekä oikeutetut liiketoimintatarpeet huomioiden.

Muuta tärkeää tietoa
Verkkosivustomme tarjoaa linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Tässä kuvattu tietosuojailmoitus ei sovellu kyseisiin sivustoihin. Tarkistathan lainsäädäntöä ja yksityisyydensuojaa koskevat osiot kultakin verkkosivustolta, jossa vierailet.

Google Analytics
Takeda hyödyntää Google Analytics -ohjelmaa. Google Analytics on verkkoanalytiikan työväline, joka auttaa verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, miten kävijät käyttäytyvät heidän verkkosivustollaan. Google Analyticsin asiakkaat voivat tarkastella erilaisia raportteja kävijöiden vuorovaikutuksesta verkkosivuston kanssa ja näin parantaa verkkosivustoaan. Google Analytics kerää tietoa anonyymisti ja raportoi verkkosivuston kehityssuunnista yksilöimättä yksittäisiä kävijöitä.

Google Analyticsin evästeet
Kuten monet palvelut, Google Analytics käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä seuratakseen kävijöiden vuorovaikutusta. Näiden evästeiden avulla tallennetaan tietoa, kuten mihin aikaan nykyinen vierailu on tapahtunut, onko kävijä käynyt sivustolla aiemmin ja minkä sivuston kautta kävijä on tullut verkkosivustolle. Selaimet eivät jaa ensimmäisen osapuolen evästeitä eri verkkotunnusten välillä.

IP-osoitteen käyttö
Jokaiselle Internetiin yhdistetylle tietokoneelle ja laitteelle annetaan uniikki numerosarja, jota kutsutaan Internetin protokollaosoitteeksi (IP-osoite). Koska kyseiset numerot määritellään yleensä maihin perustuvan jaottelun perusteella, IP-osoitteen avulla voidaan usein yksilöidä maa, mahdollinen osavaltio ja kaupunki, josta tietokone on yhteydessä Internetiin. Google Analytics kerää verkkosivustojen kävijöiden IP-osoitteet tarjotakseen verkkosivustojen omistajille tietoa siitä, mistä päin maailmaa heidän kävijänsä tulevat. Menetelmää kutsutaan IP-osoitteen maantieteelliseksi paikannukseksi (ns. IP geolocation).

Google Analytics ei raportoi todellisia IP-osoitetietoja sen asiakkaille. Lisäksi Google Analyticsia käyttävät verkkosivustojen omistajat voivat IP-osoitteen nimettömän keräämisen (ns. IP-maskaus) avulla määrätä Google Analyticsin käyttämään maantieteellistä paikannusta varten vain osaa IP-osoitteesta koko IP-osoitteen sijaan. Riippumatta siitä, käyttääkö verkkosivuston omistaja Google Analyticsia vai ei, sillä on pääsy verkkosivuston kävijöiden IP-osoitteisiin.

Henkilötiedot
Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi tai laskutustietosi, tai muita tietoja, jotka voidaan kohtuudella yhdistää edellä mainittuihin tietoihin. Google Analyticsin käyttöehdot, joita kaikkien Google Analyticsin asiakkaiden tulee noudattaa, kieltää kyseisten tietojen seuraamisen ja keräämisen Google Analyticsilla sekä henkilötietojen yhdistämisen verkkoanalytiikan tietoihin.

Analytiikkatietojen käyttäminen Googlen toimesta
Google Analyticsia käyttävillä verkkosivustojen omistajilla on päätösvalta siitä, mitä tietoja he antavat Googlen käytettäväksi. He voivat päättää, haluavatko he Googlen käyttävän näitä tietoja vai ei, määrittämällä tämän Google Analytics -tilinsä tietojen jakoasetuksissa. Mikäli tietojen käyttäminen sallitaan, tietoja käytetään Googlen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Verkkosivujen omistajat voivat muuttaa näitä asetuksia milloin tahansa.

Google Analyticsin käytön estävä selaimen lisäosa (ns. opt-out)
Tarjotakseen verkkosivustojen kävijöille enemmän valinnanvaraa sen suhteen, miten Google Analytics kerää heidän tietojaan, Google on kehittänyt Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Lisäosa viestii Google Analyticsin JavaScriptin (ga.js) kanssa ilmoittaakseen sille, että verkkosivustovierailua koskevia tietoja ei tulisi lähettää Google Analyticsille. Google Analyticsin käytön estävä selaimen lisäosa ei estä tietojen lähettämistä verkkosivustolle tai muille verkkoanalytiikkapalveluille.

Lue lisää Google Analyticsin käytön estävästä selaimen lisäosasta täältä

Kuinka tavoittaa meidät
Voit ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi oikeuksiasi, tehdäksesi kyselyitä tai lähettääksesi valituksia liittyen Takedan toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Takeda suorittaa tarvittavat toimenpiteet vastatakseen pyyntöihin, kyselyihin ja vaatimuksiin. Takeda vastaa vaatimuksiin kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa.

Yhteystiedot:

Postiosoite: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

Sähköpostiosoite: dataprivacy@takeda.com

Tärkeää tietoa

Suomen tietosuojaviranomainen on vastuussa siitä, että Suomen tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Saadaksesi lisätietoja yksityisyydensuojastasi tai mikäli et pysty ratkaisemaan sinulla olevaa ongelmaa suoraan meidän kanssamme ja haluat tehdä tästä valituksen, otathan tietosuoja@om.fi. Vaihde 029 56 66700.

Tämä tietosuojailmoitus tulee voimaan Toukokuu 2018 alkaen.